Informatie omtrent coronavirus

Brief 8 maart 2020 – verscherpt advies inzake corona en Noord-Brabant

Brief 15 maart 2020 – deel 1 – nadere maatregelen n.a.v. coronavirus

Brief 15 maart 2020 – deel 2 – aanvulling op nadere maatregelen n.a.v. coronavirus

Brief 16 maart 2020 – invulling onderwijs op afstand

Brief 17 maart 2020 – thuisonderwijs
> Bijlage – instructie thuisonderwijs voor leerlingen

Brief 17 maart 2020 – stage M3

Brief 18 maart 2020 – instructie vervolg afname SE

Brief 18 maart 2020 – huidige stand van zaken

Brief 24 maart 2020 – maatregelen examens en schoolexamens

Brief 1 april 2020 – vervolg schoolexamens

Brief 14 april 2020 – vervolg schoolexamens na meivakantie
> Bijlage – exameneisen 2020 vmbo-t

Brief 17 april – gang van zaken na de meivakantie

Brief 28 april – afronding schooljaar deel 1

Brief 8 mei – afronding schooljaar deel 2

Brief 15 mei – werkwijze omtrent de overgang

Brief 22 mei – heropening school vanaf 2 juni

Brief 28 mei – praktische zaken na 2 juni


Actuele openingstijden

De school is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Vanaf dinsdag 2 juni is de school weer open tussen 8.00 en 16.30 uur.


Basisrooster per 2 maart 2020

Klik hier voor de download.


Rooster herkansingen M4 toetsweek 3 – 25 t/m 28 mei 2020

Klik hier voor de download.


Jaarplanning

Zie jaarplanning voor het overzicht van komend schooljaar.


Personele wijzigingen

  • – De lessen biologie van mw. Verheijen (VHC) worden m.i.v. maandag 18 november 2019 overgenomen door dhr. V.d. Gaag (GAP).
  • – De economielessen van Mw. Van Weele (WES) aan klas AH3a zullen voorlopig worden blijven gegeven door mw. Klijn (KLM).- Mw. V.d. Watering (WTK) gaat met zwangerschapsverlof. Haar lessen Engels zullen per 13 januari 2020 worden gegeven door mw. Coppens (CPA). Het mentoraat van klas AH3a wordt overgenomen door dhr. Franken (FRC).
    – Mw. Smits (SMM) gaat met zwangerschapsverlof. Haar lessen tekenen zullen per 2 maart 2020 worden gegeven door mw. Logister (LOA). De lessen techniek zullen worden gegeven door dhr. Gonzalez (GMD). Het mentoraat van klas KM2a wordt overgenomen door de schoolleiding.
    – De lessen geschiedenis van mw. Van den Berg (BGD) worden m.i.v. maandag 2 maart overgenomen door dhr. Dielissen (DID).
    – Met ingang van vrijdag 6 maart 2020 start Netty Michielsen (MCN) als mediathecaris. Zij zal op de vrijdagen de mediatheek bemensen.

Koelkastflyer

Dit is de algemene flyer van het Mencia de Mendoza en Mencia Sandrode met daarin informatie over de communicatie, verzuim / ziekte, vakanties en vrije dagen en de lestijden. Er is helaas een foutje ingeslopen, voor verzuim / ziekte belt u aub naar het schoolnummer 076 – 599 50 50 of mail naar sandrode@mencia.nl.

Klik hier voor de download.


Inschrijfformulier IHB (intensieve huiswerkbegeleiding) – derde trimester

Klik hier voor de download.


Parkeren en afzetten leerlingen

Gelieve uw auto te parkeren niet te parkeren bij de bedrijven op Molenzicht. Deze parkeergelegenheden zijn privé-eigendom. Parkeert u aub aan de achterzijde van de fietsenstalling (volg bord P bij oprijden schoolterrein) of aan de openbare weg.

Als u uw kind naar school brengt met de auto, zou uw auto niet willen oprijden tot voor het hek aub? Zet uw zoon / dochter aub af midden op bedrijventerrein Molenzicht (bij het water) en niet op grond bij de bedrijven of voor de ingang van het schoolplein. Dit vragen we u om de verkeersveiligheid te bevorderen en doordat het overlast geeft bij naastgelegen bedrijven.


Brieven aan ouders

9 april 2020 –  Brief ouders M2 definitieve keuze Frans of nask1