Welkom op onze site.

Hieronder staat allerlei informatie over onze school waarmee je een nog beter beeld krijgt van onze school.

Afdelingen:

 

 

Extra informatie

 

 

Begeleiding

Als brugklasser komt er natuurlijk een hele hoop ineens op je af! Maar maak je geen zorgen, we helpen je op allerlei manieren om te zorgen dat het allemaal goed gaat verlopen! Om te beginnen is er natuurlijk je mentor die je vanaf het begin goed gaat begeleiden en je goed in de gaten houdt.  Maar ook de docenten van de verschillende vakken willen je best helpen natuurlijk! Mochten er problemen zijn op gebied van bijvoorbeeld dyslexie of heb je ondersteuning nodig, dan kan de ondersteuningscoördinator van alles voor je betekenen.  Mochten er andere problemen zijn, dan is er altijd wel iemand te vinden bij ons die je daar verder mee wil helpen.  We laten je dus echt niet aan je lot over en omdat we een vrij kleine school zijn, kennen de docenten je al snel. Dat geeft toch wel een vertrouwd gevoel!


Alle data op een rijtje

Voorlichtingsavond

Ook dit schooljaar houden we een aparte voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8. Deze avond staat gepland op maandag 19 november 2018 vanaf 19.30 uur op Mencia Sandrode. We nodigen jou en je ouders van harte uit om dan langs te komen.

Open Avond
Eindelijk is het zover; je gaat naar het voortgezet onderwijs!

Maar ja, welke school moet je kiezen? Er zijn er zoveel. Daarom nodigen wij je van harte uit op onze Open Avond. Dan maak je zelf mee wat je bij ons op school kunt doen en voel je die prettige en veilige sfeer. Dus graag tot ziens op donderdag 14 februari 2019 van 18.30 uur tot 21.00 uur.

Centrale aanmelding

Op het Mencia is er een systeem van centrale aanmelding. Dat houdt in dat jij en je ouders/verzorgers op een avond uitgenodigd worden om naar school te komen om je aan te komen melden. Je moet dan een en ander meebrengen en hebt dan ook een kort gesprekje met een van de mentoren van de brugklas of de schoolleiding.

Begint je achternaam met de letter A t/m K:  dinsdag 12 maart 2019
Begint je achternaam met de letter L t/m Z:  woensdag 13 maart 2019

Je kunt je bij ons aanmelden en wordt vervolgens geplaatst in een kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo brugklas. Dit is afhankelijk van je advies van de basisschool. Op beide avonden is de school geopend van 17.00 tot 20.30 uur

Wat moet je meebrengen:   

– Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier (klik op ‘aanmeldingsformulier’ om deze te downloaden)
– Dit aanmeldingsformulier dient tijdens de inschrijfavonden te ingeleverd vergezeld van:

• een printversie van het Overstapdossier Primair Onderwijs
• uniform advies formulier
• indien van toepassing: groeidocument
• indien van toepassing: relevante deskundigenverklaringen (zoals dyslexieverklaring) en/of overige verslagen van eerder relevant onderzoek


Sandrode is plus

Op Mencia Sandrode volg je niet alleen onderwijs dat onder de verplichte overheidseisen valt. Bij ons doe je veel meer omdat we denken dat dat waardevol en leuk voor je is. Dat is een plus op alle niveaus!

Internationalisering
Jouw wereld wordt steeds groter. Ongetwijfeld merk jij dat ook. Bij ons ga je Elos leren: internationaal leren en contacten leggen met leeftijdgenoten in andere landen via Facebook, Whatsapp, eTwinning, of per e-mail. Er zijn in Nederland nog maar 2 andere scholen die een erkend Elos-certificaat hebben, dat is dus heel bijzonder!

Je kunt ook deelnemen aan een echte internationale uitwisseling. Dan ga je in klas 2 naar Frankrijk. In klas 3 gaan we op reis. Naar Tsjechië of het Verenigd Koninkrijk om maar eens een paar landen te noemen. Wij vinden dat iedere leerling bij ons de mogelijkheid moet hebben om deel te nemen aan een internationale uitwisseling of reis.

Eigen Chromebook
Bij ons op school werk je tijdens de les met een Chromebook. Dat is niet alleen heel leuk, maar je gaat ook veel gevarieerder met de lesstof aan de slag en je wordt vaardiger in het gebruiken van computers. Vaardigheden die belangrijk, of zelfs vereist zijn bij veel opleidingen en beroepen waar je na je diploma voor kiest.  De meeste vakken hebben naast een boek ook digitaal lesmateriaal. Zo ga je met je Chromebook aan de slag met filmpjes en online oefeningen.

Europakunde
In de lessen Europakunde wordt op een leuke en creatieve manier aandacht besteed aan specifieke kennis en inzichten over Europa en internationale ontwikkelingen. Het is vooral de bedoeling dat je die kennis deelt met leeftijdgenoten in andere landen!  Zo ga je bijvoorbeeld contact maken met leeftijdsgenoten in het buitenland.

Plus-uren
Bij ons volg je niet alleen de reguliere lessen, zoals Engels, wiskunde en Nederlands, maar kun jij je ook inschrijven voor modules. Deze keuze-uren, waarbij je twee keer per jaar zelf een keuze uit een aanbod maakt, noemen we plus-uren. Naast een aantal verplichte activiteiten, zoals Vak Inhoudelijke Begeleiding (VIB), kun je ook kiezen voor leerzame cursussen en masterclasses. Voorbeelden hiervan zijn: Goethe (Duits), Delf Scolaire (Frans), Cambridge (Engels), Spaans, 3D-printen, ontwerpen en design. Iedere leerling van de school mag gebruik maken van deze plus-uren!

Vakkenpakket kiezen pas na mavo 3
Bij ons kies je pas een vakkenpakket aan het einde van de derde klas mavo. Op die manier krijg je een veel bredere ontwikkeling en heb je de tijd om rustig na te denken welke richting je op wilt na de mavo. Zo kun je een slimme en verstandige beslissing nemen over je vervolgstudie.

Voorbereiding op de havo
Bij de pakketkeuze voor mavo 4 stimuleren we  onze leerlingen zo veel mogelijk om een extra examenvak te nemen. Dit maakt je opleiding breder en vergroot je slagingskansen. Hiermee willen we je voorbereiden om door te stromen naar de havo en misschien later ook nog naar het HBO.

Versterkt talenonderwijs
Een uitgebreide talenkennis biedt je veel voordelen. In je toekomstige studie zijn talen belangrijk en in je toekomstige werk, of dat nou in Zundert is of ergens anders, betekent het hebben van talenkennis een voorsprong hebben op anderen.

Een grote plus in ons moderne vreemde talenonderwijs is dat we je de mogelijkheid geven een internationaal erkend taaldiploma te halen.

Anglia
In de lessen Engels besteden we ook aandacht aan Anglia. Als je extra belangstelling hebt voor het Engels, dan bieden we je de kans om een gaaf Anglia certificaat te halen. Je maakt het examen gewoon bij ons op school, maar het wordt nagekeken door leraren van het Chichester College in Engeland. Als je het werk dan terugkrijgt en je hebt het gewenste niveau gehaald, dan heb je er weer een waardevol diploma bij! Ook bij de andere talen bestaat de mogelijk aanvullende certificaten halen.

Ouderbetrokkenheid
Als school vinden we goed contact met je ouders heel belangrijk. Ons contact met ouders is laagdrempelig en “de lijntjes zijn heel kort”. Dat is een groot voordeel van onze kleinschaligheid!


Soorten brugklas

Op Mencia Sandrode hebben we, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een vmbo-kader/mavo brugklas, een mavo/havo brugklas of een havo/vwo brugklas.
Voor de toelating tot de verschillende brugklassen kijken we naar het schooladvies* en het plaatsingsadvies** van de basisschool. Heel soms is het nodig dat je een extra test doet.

Kader/Mavo Brugklas Mavo/Havo Brugklas Havo/VWO Brugklas
Schooladvies *
(minimaal)
vmbo-kader mavo havo
Plaatsingsadvies **
(minimaal)
vmbo-kader mavo havo

 

* schooladvies: de basisschool geeft hiermee het diploma-perspectief aan.
** plaatsingsadvies: de basisschool geeft hiermee aan in welke type brugklas de leerling het beste kan starten.

Na de brugklas wordt je geplaatst in een 2e klas kader-mavo, havo of atheneum. Na de 2de klas kader ga je de bovenbouw volgen op een andere school voor vmbo-kader in jouw richting.

Als je bij ons de mavo of havo gaat volgen kun je die in Zundert afsluiten met een diploma. Na de mavo kun je eventueel de havo gaan doen.

Na atheneum 3 ga je die opleiding verder in Breda volgen. Maar dan ben je inmiddels ook al weer een paar jaar ouder!

Met name voor leerlingen met een mavo advies is het belangrijk dat we over de juiste informatie beschikken van de basisschool en van u als ouder. Het ene kind zal voldoende in huis hebben om het niveau in de dakpan-klas mavo/havo aan te kunnen, het andere kind zal meer gebaat zijn bij plaatsing in een klas met niveau vmbo-kader/mavo.