Elos staat voor ‘Europa als leeromgeving op scholen’ en wij zijn als school, samen
met andere Nederlandse scholen, verenigd in een Europees netwerk.

Het Europees Platform heeft als doelstelling:
“Het is belangrijk dat jonge mensen verder leren kijken dan de grenzen van hun
eigen stad of land. Actieve aandacht voor internationalisering vergroot niet alleen de
taalvaardigheid van leerlingen, maar verbetert ook de sociale vaardigheden. Je merkt
echt dat leerlingen met een wijdere blik in de wereld komen te staan!”

Het Mencia de Mendoza Lyceum onderschrijft bovenstaande doelstelling en heeft als
motto:

‘Daar verleg je grenzen’

Onze maatschappij verandert snel. Het wordt steeds vanzelfsprekender, dat je
tijdens je studie, op je werk en in het dagelijks leven te maken krijgt met mensen uit
andere landen en met uiteenlopende culturen. Mencia de Mendoza omarmt deze
trend en vindt het belangrijk haar leerlingen goed voor te bereiden op het leven in
een wereld waarin internationale contacten heel normaal zijn, een wereld waarin zij
zullen (samen) leven, (samen) leren en (samen) werken. Hoe meer je van de wereld
om je heen weet en hoe beter je verschillende talen beheerst, hoe makkelijker het is
om in die wereld te leven, te studeren en te werken.
Op het Mencia komt dit tot uiting doordat leerlingen deelnemen aan verschillende
projecten, uitwisselingen en virtuele contacten. Ook zijn er contacten met onze buren
de International School Breda waar vele nationaliteiten aanwezig zijn.
Leerlingen kunnen daarnaast ook internationaal erkende taalcertificaten behalen
zoals Cambridge, Goethe en Delf.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk eens op onze website www.mencia.nl bij Menciade TV.
Meer informatie of als er vragen zijn, mail naar elos@mencia.nl
Officiële website Europees Platform: www.europeesplatform.nl