Afdelingen

 

 Naar de middelbare school!

Nog even en dan is het zover. Je gaat overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Dat is spannend, maar ook erg leuk. Wat kun je verwachten? Welke school moet je kiezen? Er zijn er zoveel. Welk advies ga je krijgen? En zo zijn er vast nog veel meer vragen. We willen je graag helpen om op deze vragen een antwoord te geven. Hieronder vind je informatie over onze school die je op weg helpt bij je keuze. Blader ook eens verder door de website om een beeld te krijgen van onze school.

Open avond

De open avond was op donderdag 4 februari j.l.. In verband met de coronamaatregelen was deze georganiseerd via een live talkshow: ‘Sandrode @home’. Hier zie en hoor je zelf wat je bij ons op school kunt doen en kun je luisteren naar leuke, korte interviews met docenten, schoolleiding, leerlingen en een ouder. De avond is via ons YouTubekanaal gestreamd en is hierop terug te kijken.

Virtual reality – VR Schoolplein
Je kunt hier alvast een kijkje nemen in onze school met 360-gradenbeelden bij de entree, de aula en enkele lokalen. Klik hier voor meer informatie.


Centrale aanmelding

De centrale aanmeldingsavonden zouden zijn georganiseerd op 9 en 10 maart 2021. De aanmelding wordt deze keer niet op school georganiseerd in verband met de coronamaatregelen. Hoe kunt u dan wel uw kind aanmelden? Hieronder de procedure:

Aanmeldingsprocedure brugklas voor schooljaar 2021-2022
De richtlijnen van de overheid zijn op dit moment zo strikt dat de VO-scholen in de regio Breda hebben moeten beslissen dat wij jou en je ouders helaas niet op school kunnen ontvangen om je aanmelding in ontvangst te nemen. Met de basisscholen in de regio Breda is de speciale afspraak gemaakt dat de aanmeldingen dit schooljaar via de basisscholen verlopen. Klik hier om te kijken of jouw school in de regio Breda ligt. Ligt jouw basisschool NIET in de regio, dan stuur je zelf je aanmelding op naar onze school. Hieronder staat voor beide situaties uitgelegd wat je moet doen.

Wat wordt er van je verwacht als jouw basisschool WEL in de regio Breda ligt?
Schrijf Mencia Sandrode op een grote A4-envelop.

  1. Schrijf de naam en het adres van onze school op een grote A4-envelop.
  2. In die envelop stop je de volgende gegevens:

• Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
• Een kopie van het Overstapdossier Primair Onderwijs: OSO. Op dit formulier staat onder andere het burgerservicenummer. Een kopie van het ID-bewijs is dan niet nodig.
• Uniform adviesformulier van het RSV Breda e.o. (regionaal samenwerkingsverband): klik hier voor de download. Kom je uit een regio waar het Uniformadvies-formulier niet wordt gebruikt, dan graag een door de basisschool ondertekend document waar het basisschooladvies op staat.
Een ID of paspoort (hoeft alleen getoond te worden op de aanmeldingsavond).

  1. Lever de envelop uiterlijk vrijdag 5 maart in bij jouw juf of meneer. Hij of zij zorgt ervoor dat jouw envelop bij ons op school terechtkomt.

 

Wat wordt er van je verwacht als jouw basisschool NIET in de regio Breda ligt (niet op de lijst staat)?

  1. Schrijf de naam en het adres van onze school op een grote A4-envelop.
  2. In die envelop stop je de volgende gegevens:

• Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
• Een kopie van het Overstapdossier Primair Onderwijs: OSO. Op dit formulier staat onder andere het burgerservicenummer. Een kopie van het ID-bewijs is dan niet nodig.
• Uniform adviesformulier van het RSV Breda e.o. (regionaal samenwerkingsverband): klik hier voor de download. Kom je uit een regio waar het Uniformadvies-formulier niet wordt gebruikt, dan graag een door de basisschool ondertekend document waar het basisschooladvies op staat.
Een ID of paspoort (hoeft alleen getoond te worden op de aanmeldingsavond).

  1. Stuur de gefrankeerde envelop uiterlijk vrijdag 5 maart naar ons op. Het postadres is:
  2. Akkermolenweg 2 D
  3. 4881 BL Zundert

Mocht er iets niet kloppen in de gegevens of ontbreken er enkele gegevens dan zal de administratie van onze school contact met je ouders/verzorgers opnemen.

 

Heeft u vragen over de aanmelding? Neemt u aub contact op met de afdelingsleider.

Als je wordt toegelaten tot Mencia, sturen wij woensdag 19 mei 2021 de toelatingsbrief op. Als je niet kan worden toegelaten, weet je dat natuurlijk al eerder. Al voor de zomervakantie begint, in de eerste week van juli ontvangen we je op school voor een eerste kennismaking met je klasgenoten en je mentor.

 


Begeleiding

Als brugklasser komt er een heleboel op je af. Maak je niet druk, we helpen je om te zorgen dat het allemaal goed gaat verlopen. Om te beginnen is er je mentor die je vanaf het begin gaat begeleiden en je goed in de gaten houdt. Daarnaast helpen de docenten van de verschillende vakken je met het aanleren van de leerstof. Mochten er problemen zijn op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie of heb je andere hulp of ondersteuning nodig, dan kan onze ondersteuningscoördinator wat voor je betekenen. We laten je namelijk niet aan je lot over en omdat we een vrij kleine school zijn, kennen de docenten en het andere personeel je al snel. Daardoor zul je je ook snel thuis voelen op Sandrode!


Sandrode is plus

Op Mencia Sandrode volg je niet alleen onderwijs dat onder de verplichte overheidseisen valt. Bij ons doe je meer omdat we vinden dat dat waardevol en leuk voor je is. Dat is een plus op alle niveaus!

Internationalisering
Jouw wereld wordt steeds groter. Ongetwijfeld merk jij dat ook. Bij ons ga je internationaal leren: contacten leggen en onderhouden met leeftijdgenoten in andere landen via Facebook, Whatsapp, eTwinning, Instagram, Snapchat, Tiktok of per e-mail. Onze school heeft hiervoor een erkend certificaat van het Global Citizen Network.

Je kunt ook deelnemen aan een internationale uitwisseling. Dan kun je in klas 2 naar Frankrijk en komen de Franse leerlingen ook naar hier voor een tegenbezoek. In klas 3 gaan we op studiereis naar Duitsland, Tsjechië of het Verenigd Koninkrijk. Wij vinden dat iedere leerling bij ons de mogelijkheid moet hebben om deel te nemen aan een internationale uitwisseling of reis. Daarnaast is er de reis naar Marokko voor mavo 4.

Digitalisering van het onderwijs
Bij ons op school werk je met een notebook (klas 1) of met een Chromebook (klas 2 t/m 4). Daarnaast gebruiken we bij verschillende vakken nog leerboeken. De werkboeken zijn bij de meeste vakken in een digitale omgeving te gebruiken. Het gebruik van een device voor je schoolwerk bevordert je vaardigheden die belangrijk of zelfs vereist zijn bij veel vervolgopleidingen en beroepen waar je na het behalen van je diploma voordeel bij hebt.

We werken samen met de Rent Company die de devices levert en onderhoudt. Klik hier voor meer informatie hierover.

Europakunde
In de lessen Europakunde wordt op een leuke en creatieve manier aandacht besteed aan specifieke kennis en inzichten over Europa en internationale culturen en ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat je die kennis deelt met leeftijdgenoten in andere landen! Zo ga je bijvoorbeeld contact maken met leeftijdsgenoten in het buitenland.

Plusuren
Bij ons volg je niet alleen de reguliere lessen, zoals Engels, wiskunde en Nederlands, maar kun jij je ook inschrijven voor modules. Deze keuze-uren, waarbij je twee keer per jaar zelf een keuze uit een aanbod maakt, noemen we plusuren. Naast verplichte activiteiten, zoals Vak Inhoudelijke Begeleiding (VIB), kun je ook kiezen voor leerzame cursussen en masterclasses. Voorbeelden hiervan zijn: Goethe (Duits), Delf Scolaire (Frans), Anglia (Engels), 3D-printen, ontwerpen en designen. Iedere leerling van de school mag gebruik maken van deze plusuren.

Vakkenpakket kiezen pas na mavo 3
Bij ons kies je pas een vakkenpakket aan het einde van de derde klas mavo. Op die manier krijg je een veel bredere ontwikkeling en heb je de tijd om rustig na te denken welke richting je op wilt na de mavo. Zo kun je een slimme en verstandige beslissing nemen over je vervolgstudie.

Voorbereiding op de havo
Bij de pakketkeuze voor mavo 4 stimuleren we onze leerlingen om een extra examenvak te nemen. Dit maakt je opleiding breder en vergroot je je slagingskansen. Hiermee kun je doorstromen naar de havo en eventueel nog naar het HBO.

Versterkt talenonderwijs
Een uitgebreide talenkennis biedt je veel voordelen. In je toekomstige studie zijn talen belangrijk en in je toekomstige werk, of dat nou in Zundert is of ergens anders, betekent het hebben van talenkennis een voorsprong hebben op anderen. Een grote plus in ons moderne vreemde talenonderwijs is dat we je de mogelijkheid geven een internationaal erkend taaldiploma te halen.

Anglia
Mocht je extra belangstelling hebben voor de Engelse taal, dan bieden we je de kans om een gaaf Anglia-certificaat te behalen. Je maakt het examen op school, maar het wordt nagekeken door leraren van het Chichester College in Engeland. Als je het werk dan terugkrijgt en je hebt het gewenste niveau gehaald, dan heb je er een waardevol diploma bij.

‘Doel van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen. Uniek is dat je gedifferentieerd, dus op jouw eigen niveau, wordt ingedeeld. Als je goed bent in Engels, word je zo extra uitgedaagd. Heb je iets meer moeite met de taal? Dan werk je met Anglia stapsgewijs en met meer zelfvertrouwen aan je Engels’. Klik hier voor meer informatie.

Ouderbetrokkenheid
Als school vinden we goed contact met je ouders heel belangrijk. Het contact met ouders is laagdrempelig en “de lijntjes zijn kort”. Dat is een groot voordeel van onze kleinschaligheid!


Soorten brugklas

Op Mencia Sandrode hebben we, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een vmbo kader/mavo brugklas, een mavo/havo brugklas of een havo/vwo brugklas. Voor de toelating tot de verschillende brugklassen kijken we naar het schooladvies* en het plaatsingsadvies** van de basisschool. Heel soms is het nodig dat je een extra test doet.

Kader/Mavo Brugklas Mavo/Havo Brugklas Havo/VWO Brugklas
Schooladvies *
(minimaal)
vmbo kader mavo havo
Plaatsingsadvies **
(minimaal)
vmbo kader mavo havo

 

* schooladvies: de basisschool geeft hiermee het diploma-perspectief aan.
** plaatsingsadvies: de basisschool geeft hiermee aan in welke type brugklas de leerling het beste kan starten.

Na de brugklas wordt je geplaatst in een 2e klas kader-, mavo-, havo- en/of atheneumklas. Na de 2e klas kaderberoeps ga je de bovenbouw volgen op een andere school voor vmbo kader in de door jou gewenste richting. Als je bij ons de mavo of havo gaat volgen kun je die in Zundert afsluiten met een diploma. Na de mavo kun je er voor kiezen om havo te gaan doen. Na atheneum 3 ga je die opleiding verder volgen in Breda.

Het is belangrijk dat we over de juiste informatie beschikken van de basisschool en van u als ouder. Het ene kind zal voldoende in huis hebben om het niveau in de havo-/vwoklas aan te kunnen, het andere kind zal meer gebaat zijn bij plaatsing in een klas met niveau mavo/havo of kader/mavo.