Sandrode is plus

Op Mencia Sandrode volg je niet alleen onderwijs dat onder de verplichte overheidseisen valt. Bij ons doe je meer omdat we vinden dat dat waardevol en leuk voor je is. Dat is een plus op alle niveaus!

Internationalisering
Jouw wereld wordt steeds groter. Ongetwijfeld merk jij dat ook. Bij ons ga je internationaal leren: contacten leggen en onderhouden met leeftijdgenoten in andere landen via Facebook, Whatsapp, eTwinning, Instagram, Snapchat, Tiktok of per e-mail. Onze school heeft hiervoor een erkend certificaat van het Global Citizen Network.

Je kunt ook deelnemen aan een internationale uitwisseling. Dan kun je in klas 2 naar Frankrijk en komen de Franse leerlingen ook naar hier voor een tegenbezoek. In klas 3 gaan we op studiereis naar Duitsland, Tsjechië of het Verenigd Koninkrijk. Wij vinden dat iedere leerling bij ons de mogelijkheid moet hebben om deel te nemen aan een internationale uitwisseling of reis. Daarnaast is er de reis naar Marokko voor mavo 4.

Digitalisering van het onderwijs
Bij ons op school werk je met een notebook (klas 1) of met een Chromebook (klas 2 t/m 4). Daarnaast gebruiken we bij verschillende vakken nog leerboeken. De werkboeken zijn bij de meeste vakken in een digitale omgeving te gebruiken. Het gebruik van een device voor je schoolwerk bevordert je vaardigheden die belangrijk of zelfs vereist zijn bij veel vervolgopleidingen en beroepen waar je na het behalen van je diploma voordeel bij hebt.

We werken samen met de Rent Company die de devices levert en onderhoudt. Klik hier voor meer informatie hierover.

Europakunde
In de lessen Europakunde wordt op een leuke en creatieve manier aandacht besteed aan specifieke kennis en inzichten over Europa en internationale culturen en ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat je die kennis deelt met leeftijdgenoten in andere landen! Zo ga je bijvoorbeeld contact maken met leeftijdsgenoten in het buitenland.

Plusuren
Bij ons volg je niet alleen de reguliere lessen, zoals Engels, wiskunde en Nederlands, maar kun jij je ook inschrijven voor modules. Deze keuze-uren, waarbij je twee keer per jaar zelf een keuze uit een aanbod maakt, noemen we plusuren. Naast verplichte activiteiten, zoals Vak Inhoudelijke Begeleiding (VIB), kun je ook kiezen voor leerzame cursussen en masterclasses. Voorbeelden hiervan zijn: Goethe (Duits), Delf Scolaire (Frans), Anglia (Engels), 3D-printen, ontwerpen en designen. Iedere leerling van de school mag gebruik maken van deze plusuren.

Vakkenpakket kiezen pas na mavo 3
Bij ons kies je pas een vakkenpakket aan het einde van de derde klas mavo. Op die manier krijg je een veel bredere ontwikkeling en heb je de tijd om rustig na te denken welke richting je op wilt na de mavo. Zo kun je een slimme en verstandige beslissing nemen over je vervolgstudie.

Voorbereiding op de havo
Bij de pakketkeuze voor mavo 4 stimuleren we onze leerlingen om een extra examenvak te nemen. Dit maakt je opleiding breder en vergroot je je slagingskansen. Hiermee kun je doorstromen naar de havo en eventueel nog naar het HBO.

Versterkt talenonderwijs
Een uitgebreide talenkennis biedt je veel voordelen. In je toekomstige studie zijn talen belangrijk en in je toekomstige werk, of dat nou in Zundert is of ergens anders, betekent het hebben van talenkennis een voorsprong hebben op anderen. Een grote plus in ons moderne vreemde talenonderwijs is dat we je de mogelijkheid geven een internationaal erkend taaldiploma te halen.

Anglia
Mocht je extra belangstelling hebben voor de Engelse taal, dan bieden we je de kans om een gaaf Anglia-certificaat te behalen. Je maakt het examen op school, maar het wordt nagekeken door leraren van het Chichester College in Engeland. Als je het werk dan terugkrijgt en je hebt het gewenste niveau gehaald, dan heb je er een waardevol diploma bij.

‘Doel van Anglia is om de Engelse taal stap voor stap aan te bieden en te toetsen. Uniek is dat je gedifferentieerd, dus op jouw eigen niveau, wordt ingedeeld. Als je goed bent in Engels, word je zo extra uitgedaagd. Heb je iets meer moeite met de taal? Dan werk je met Anglia stapsgewijs en met meer zelfvertrouwen aan je Engels’. Klik hier voor meer informatie.

Ouderbetrokkenheid
Als school vinden we goed contact met je ouders heel belangrijk. Het contact met ouders is laagdrempelig en “de lijntjes zijn kort”. Dat is een groot voordeel van onze kleinschaligheid!