De missie van Mencia Sandrode past binnen de kaders van de missie van SKVOB en SG Breda.

We geven onze identiteit vorm met drie zaken:

Droom:

Het Mencia wil leerlingen helpen bij het zoeken naar en overschrijden van hun grenzen op intellectueel en sociaal gebied. We kiezen daarbij voor een internationale oriëntatie. De kernwoorden ruimte, richting en resultaat spelen daarbij een belangrijke rol.

Belofte:

“Mencia de Mendoza ziet het als haar taak leerlingen op te leiden en te vormen tot jongvolwassenen, die verantwoordelijk en zelfstandig kunnen gaan functioneren in de maatschappij. Sandrode biedt daartoe in een prettige en veilige omgeving onderwijs van hoog inhoudelijk niveau, dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en dat voorbereidt op de internationale samenleving. Daarbij heeft de school aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en leert zij haar leerlingen steeds meer zelfstandig te studeren. We proberen het beste uit uw kind te halen.

We doen dat vanuit onze merkwaarden: traditioneel, gestructureerd, evenwichtig, resultaatgericht, eigenzinnig.