Met ingang van 1 augustus 1995 is Sandrode Mavo in Zundert deel uit gaan maken van Scholengemeenschap Breda. De naam is toen gewijzigd in Mencia Sandrode. Vanaf dat moment werd het mogelijk in Zundert naast een volledige mavo, ook de eerste drie leerjaren havo- en vwo-onderwijs aan te bieden.

Sandrode is naar wordt aangenomen de oude naam voor Zundert. Het woorddeel -rode slaat op een ontgonnen plek, mogelijk bosgrond bewerkt om er bouwgrond van te maken. Gelet op het eerste woorddeel zou de betekenis ook verklaard worden als een ‘hoger gelegen plek’ te midden van laag gelegen terrein.

De Sandrode Mavo had al een oudere geschiedenis. In 1936 startte de Maria Ulo voor meisjes in Zundert onder leiding van de zusters uit Roosendaal. Deze school stamde indirect af van meisjespensionaat ‘Sint Anna’, dat in 1873 geopend was. In 1950 kwam er een Paulus Ulo voor jongens bij. In die tijd was alles streng gescheiden en van enig overleg tussen beide Zundertse Ulo’s was geen sprake. Rond 1980 dwingt de terugloop van het geboortecijfer tot een samengaan van beide scholen. Door fusie ontstaat dan in 1984 de Sandrode Mavo. In 1994 ontstond de behoefte in Breda en omstreken te komen tot grotere samenwerking, waardoor het voortgezet onderwijs in Zundert nieuwe kansen kreeg. Qua ligging lag een samenwerking met de school in Breda-Zuid voor de hand: er lagen geen andere middelbare scholen tussenin. Door samenwerking binnen de nieuwe scholengemeenschap kon in Zundert een breder aanbod gerealiseerd worden.

Sinds december 2004 heeft Mencia Sandrode een mooi en modern schoolgebouw met 16 grote lokalen, een mediatheek, een talenlab, een gezellige aula en diverse werkruimtes voor de leerlingen en medewerkers. De school ligt in een fraaie omgeving aan de rand van de bebouwde kom in Zundert en is goed en veilig bereikbaar.