• Aandacht voor uw kind
• Goede en veilige sfeer
• Kader/Mavo, Mavo/Havo en Havo/Vwo brugklassen
• Gebruik Chromebook
• Ruime aandacht voor internationalisering
• Minimale lesuitval
• Geen loting
• Goede ondersteuning

Meer informatie over de school is te vinden op http://www.scholenopdekaart.nl