• • Aandacht voor uw kind
  • Goede en veilige sfeer
  • Gebruik Notebook in combinatie met gewone boeken
  • Ruime aandacht voor wereldburgerschap en internationalisering
  • Weinig lesuitval
  • Geen loting
  • Goede ondersteuning

Meer informatie over de school is te vinden op http://www.scholenopdekaart.nl