• Aandacht voor uw kind
• Goede en veilige sfeer
• Gebruik Chromebook in combinatie met gewone boeken
• Ruime aandacht voor wereldburgerschap en internationalisering
• Weinig lesuitval
• Geen loting
• Goede ondersteuning

Meer informatie over de school is te vinden op http://www.scholenopdekaart.nl