Waarom een ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep van maximaal 13 ouders van leerlingen van het Mencia de Mendoza Lyceum en van Mencia Sandrode.

Wij zijn gesprekspartner van de directie, niet als wettelijk verplicht medezeggenschapsorgaan maar wel als vertegenwoordiger van een grote achterban van ouders/verzorgers. We stellen ons ten doel om de school te ondersteunen, kritisch te volgen en te adviseren.

De directie ziet ons als een serieuze en kritische gesprekspartner (“kritische vriend”) die hen tijdig signaleert waar er eventueel bijgestuurd moet worden. We willen graag de rol van signaalgever en klankbord vervullen voor de school maar willen ook klankbord zijn voor alle ouders/verzorgers, waarbij vragen, zorgen en wensen die leven bij meerdere ouders/verzorgers op een goede manier worden behandeld.

De ouderraad wil op deze manier het belang van de kinderen en ouders/verzorgers en het belang van de school zo optimaal mogelijk met elkaar verbinden.

Het gemeenschappelijke doel hierbij is dat onze kinderen het goed hebben op het Mencia de Mendoza Lyceum en Mencia Sandrode.
Wij willen er graag zijn voor u als ouders/verzorgers, onze achterban. We hebben u en uw advies daar zeker bij nodig.

De ouderraad is het beste bereikbaar via het e-mailadres: ouderraad@mencia.nl