Een jaar geleden is de ouderraad begonnen met het activeren van een achterban. Via mail ontvangen ouders informatie over de activiteiten van de ouderraad. Elektronisch mailverkeer maakt het daarbij ook mogelijk ouders vragen voor te leggen over onderwerpen, vragen of thema’s die actueel zijn voor de school en voor onze kinderen. Zo vervult de achterban een klankbordfunctie voor de ouderraad en kan deze de spreekbuisfunctie voor opmerkingen en suggesties van ouders beter vervullen.

Heeft u opmerkingen, vragen en/of suggesties, stuur dan een mail naar ouderraad@mencia.nl