Mencia de Mendoza is een school met een internationaal profiel. De school heeft twee locaties: Mencia de Mendoza Lyceum in Breda en Mencia Sandrode in Zundert. Mencia de Mendoza Lyceum heeft een afdeling tweetalig onderwijs en sinds schooljaar 2011 – 2012 is de ISB (International School of Breda) gevestigd op het terrein van Mencia de Mendoza. Mencia Sandrode biedt naast klas 1 en 2 vmbo-kader en de onderbouw havo en vwo ook leerlingen de kans om de gehele mavo te kunnen volgen. In 2021 wordt de school ook uitgebreid met een bovenbouw havo.

Mencia Sandrode:

Er zijn op het moment geen vacatures.

Mencia de Mendoza Lyceum

Er zijn op het moment geen vacatures.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot drs. T. J. J. M. Dams, plaatsvervangend rector, 06 136 540 19, tdams@mencia.nl
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij drs. J. Hadders, rector (vacatures@mencia.nl)