Mencia Sandrode heeft gekozen voor een profiel waarbij veel aandacht besteed wordt aan de wereld waarin onze leerlingen leren en leven.

De school is lid van het Global Citizen Network en het Anglianetwerk. In een snel globaliserende wereld is het voor onze leerlingen belangrijk verder te kijken dan de grenzen van Nederland. Het Global Citizen Network (GCN) sluit goed aan bij deze ambities, en heeft als doel onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden dat inspeelt op de realiteit van de Europese Unie. Het streven is de leerlingen effectief voor te bereiden op hun rol als Europees burger en daarbij volop gebruik te maken van de Europese leeromgeving. GCN wordt gesubsidieerd en gecontroleerd door het Europees Platform.

Het Mencia wil leerlingen afleveren met een open kijk op de omliggende wereld en andere culturen. Beter begrip van omliggende landen en andere culturen ontstaat o.a. door betekenisvolle contacten. We bieden onze leerlingen daarom de mogelijkheid aan om tijdens hun schoolloopbaan deel te nemen aan een internationale uitwisseling met leeftijdsgenoten. In het tweede leerjaar is er een uitwisseling met een school in Frankrijk en voor mavo 4 is er een reis naar Marokko ontwikkeld. Daar hebben we bovendien goede contacten gelegd met een school in Meknes en met een organisatie die kinderen stimuleert hun rekenvaardigheden te verbeteren. We bezoeken deze organisaties tijdens de reis. Tevens bieden wij onze leerlingen gedurende hun schoolloopbaan de mogelijkheid om voor Engels de zogenaamde Angliacertificaten te behalen.

In het menu hieronder zie je een aantal internationale activiteiten.