GCN staat voor Global Citizen Network en wij zijn als school, samen met andere Nederlandse scholen, verenigd in een Europees netwerk.

Het Europees Platform (Nuffic) heeft als doelstelling:
“Het is belangrijk dat jonge mensen verder leren kijken dan de grenzen van hun eigen stad of land. Actieve aandacht voor internationalisering vergroot niet alleen de taalvaardigheid van leerlingen, maar verbetert ook de sociale vaardigheden. Je merkt echt dat leerlingen met een wijdere blik in de wereld komen te staan!”

Het Mencia Sandrode onderschrijft bovenstaande doelstelling en heeft als motto:

‘Daar verleg je grenzen’.

Onze maatschappij verandert snel. Het wordt steeds vanzelfsprekender dat je tijdens je studie, op je werk en in het dagelijks leven te maken krijgt met mensen uit andere landen en met uiteenlopende culturen. Mencia Sandrode omarmt deze trend en vindt het belangrijk haar leerlingen goed voor te bereiden op het leven in een wereld waarin internationale contacten heel normaal zijn, een wereld waarin zij zullen (samen)leven, (samen) leren en (samen)werken. Hoe meer je van de wereld om je heen weet en hoe beter je verschillende talen beheerst, hoe makkelijker het is
om in die wereld te leven, te studeren en te werken. Op het Mencia komt dit tot uiting doordat leerlingen deelnemen aan verschillende projecten, uitwisselingen en virtuele contacten. Ook zijn er contacten met de International School Breda waar vele nationaliteiten aanwezig zijn. Leerlingen van het gehele Mencia (Breda en Zundert) kunnen daarnaast ook internationaal erkende taalcertificaten behalen zoals Cambridge, Anglia, Goethe en Delf.

Voor meer informatie:
Europees Platform: www.europeesplatform.nl
GCN: www.nuffic.nl/onderwerpen/global-citizen-network